Nacrti dnevnih redova


Prijedlozi dnevnog reda objavljeni su dnevni redovi sjednica odbora, koje se održavaju najmanje jednom mjesečno. Na tim sjednicama odbori raspravljaju, razmjenjuju gledišta, glasuju o nacrtima zakonodavnih dokumenata i prijedlozima izmjena te često održavaju rasprave sa stručnjacima. Promjene u planu rada za sastanak odbora koje su donesene u posljednji tren ne mogu se uvijek unijeti u prijedlog dnevnog reda.

Za sve dostupne prijedloge dnevnog reda odaberite funkciju „Pretraga”.
Više informacija možete pronaći u dokumentima sa sjednica.

Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).

NACRT DNEVNOG REDA - Četvrtak, 20. veljače 2020.

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020. - Četvrtak, 20. veljače 2020.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Srijeda, 19. veljače 2020.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 19 February 2020

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 17. veljače 2020.

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 17. veljače 2020. - Utorak, 18. veljače 2020.

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE

 

NACRT DNEVNOG REDA - Ponedjeljak, 17. veljače 2020. - Utorak, 18. veljače 2020.

17-02-2020 AGRI_OJ(2020)02-17_1 PE647.124v02-00
AGRI