Veuillez remplir ce champ

Doiciméid do na cruinnithe

Rochtain ar dhoiciméid do na cruinnithe

Is féidir rochtain a fháil in aon áit amháin ar na doiciméid uile do na cruinnithe a bheidh ann nó a bhí ann roimhe seo. Roghnaigh an coiste agus ansin dáta an chruinnithe chun liosta na ndoiciméad ábhartha a fháil do gach pointe ar an gclár oibre, i ngach teanga atá ar fáil. Is féidir na doiciméid a oscailt go díreach sa bhrabhsálaí, a chomhroinnt i ríomhphost, nó a íoslódáil agus a shábháil.

Na chéad chruinnithe eile

An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Cruinniú urghnách
CRUINNIÚ COISTE LIBE - CIAN-RANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Cruinniú urghnách
CIAN-RANNPHÁIRTÍOCHT

An clár oibre

An Coiste um Achainíocha


an Bhruiséal : ASP - A5G-3

Comhordaitheoirí.
CIAN-RANNPHÁIRTÍOCHT.

An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha


an Bhruiséal : JAN - 2Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


an Bhruiséal : JAN - 4Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Buiséid


an Bhruiséal : PHS - P3C050

Gnáthchruinniú

An Coiste um Chultúr agus um Oideachas


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht


an Bhruiséal : JAN - 6Q2

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Chearta an Duine


an Bhruiséal : ASP - A3G-3

Gnáthchruinniú

An Fochoiste um Shlándáil agus Cosaint


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú

An Coiste um Rialú Buiséadach


an Bhruiséal : ASP - A1G-3

Gnáthchruinniú

An Coiste um Iascach


an Bhruiséal : ASP - A3E-2

Gnáthchruinniú

An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach


an Bhruiséal : JAN - 4Q1

Gnáthchruinniú