Kokousasiakirjat

Kokousasiakirjoihin tutustuminen

Kaikki tulevien ja jo pidettyjen kokousten asiakirjat ovat saatavilla yhdessä paikassa. Valitsemalla valiokunnan ja sitten kokouspäivän saat näkyviin luettelon kuhunkin esityslistan kohtaan liittyvistä asiakirjoista kaikilla saatavilla olevilla kielillä. Voit avata asiakirjan suoraan selaimessa, jakaa sen sähköpostitse tai ladata ja tallentaa sen.

Tulevat kokoukset

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Ylimääräinen kokous
LIBE-VALIOKUNNAN KOKOUS - ETÄOSALLISTUMINEN

Esityslista

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Ylimääräinen kokous
ETÄOSALLISTUMINEN..

Esityslista

Vetoomusvaliokunta


Brussels : ASP - A5G-3

Koordinaattorit
ETÄOSALLISTUMINEN.

Ulkoasiainvaliokunta


Brussels : JAN - 2Q2

Sääntömääräinen kokous

Talous- ja raha-asioiden valiokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta


Brussels : JAN - 4Q2

Sääntömääräinen kokous

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta


Brussels : PHS - P3C050

Sääntömääräinen kokous

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta


Brussels : PHS - P3C050

Sääntömääräinen kokous

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous

Kehitysvaliokunta


Brussels : ASP - A3G-3

Sääntömääräinen kokous

Budjettivaliokunta


Brussels : PHS - P3C050

Sääntömääräinen kokous

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Oikeudellisten asioiden valiokunta


Brussels : ASP - A3E-2

Sääntömääräinen kokous

Kansainvälisen kaupan valiokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Liikenne- ja matkailuvaliokunta


Brussels : JAN - 6Q2

Sääntömääräinen kokous

Ihmisoikeuksien alivaliokunta


Brussels : ASP - A3G-3

Sääntömääräinen kokous

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous

Talousarvion valvontavaliokunta


Brussels : ASP - A1G-3

Sääntömääräinen kokous

Kalatalousvaliokunta


Brussels : ASP - A3E-2

Sääntömääräinen kokous

Aluekehitysvaliokunta


Brussels : JAN - 4Q1

Sääntömääräinen kokous