Veuillez remplir ce champ

Koosolekute dokumendid

Juurdepääs koosolekute dokumentidele

Kõik tulevaste ja toimunud koosolekute dokumendid leiate ühest kohast. Valige komisjon ja seejärel koosoleku kuupäev, et saada nimekiri iga päevakorrapunktiga seotud dokumentidest kõigis saadaolevates keeltes. Dokumente võib avada otse brauseris, jagada e-posti teel või alla laadida ja salvestada.

Järgmised koosolekud

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

ERAKORRALINE KOOSOLEK
LIBE Committee Meeting - REMOTEparticipation

Päevakord

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

ERAKORRALINE KOOSOLEK
REMOTEparticipation. .

Päevakord

Petitsioonikomisjon


Brüssel : ASP - A5G-3

Koordinaatorid
REMOTEparticipation .

Väliskomisjon


Brüssel : JAN - 2Q2

Korraline koosolek

Majandus- ja rahanduskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q2

Korraline koosolek

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon


Brüssel : PHS - P3C050

Korraline koosolek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon


Brüssel : PHS - P3C050

Korraline koosolek

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek

Arengukomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek

Eelarvekomisjon


Brüssel : PHS - P3C050

Korraline koosolek

Kultuuri- ja hariduskomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Õiguskomisjon


Brüssel : ASP - A3E-2

Korraline koosolek

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Transpordi- ja turismikomisjon


Brüssel : JAN - 6Q2

Korraline koosolek

Inimõiguste allkomisjon


Brüssel : ASP - A3G-3

Korraline koosolek

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Põhiseaduskomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek

Eelarvekontrollikomisjon


Brüssel : ASP - A1G-3

Korraline koosolek

Kalanduskomisjon


Brüssel : ASP - A3E-2

Korraline koosolek

Regionaalarengukomisjon


Brüssel : JAN - 4Q1

Korraline koosolek