Veuillez remplir ce champ

Mødedokumenter

Adgang til mødedokumenter

Alle dokumenter til kommende og tidligere møder kan fås fra et enkelt sted. Vælg udvalg og derefter mødedato for at se listen over relevante dokumenter fra hvert punkt på dagsordenen på alle tilgængelige sprog. Dokumenterne kan åbnes direkte i browseren, deles via e-mail eller downloades og gemmes.

Næste møder

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender


Brussels : JAN - 4Q1

Ekstraordinært møde
LIBE, MØDE - FJERNDELTAGELSE

Dagsorden

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse


Brussels : JAN - 4Q2

Ekstraordinært møde
FJERNDELTAGELSE.

Dagsorden

Udvalget for Andragender


Brussels : ASP - A5G-3

Koordinatorer
FJERNDELTAGELSE .

Udenrigsudvalget


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinært møde

Økonomi- og Valutaudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinært møde

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde

Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Udviklingsudvalget


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde

Budgetudvalget


Brussels : PHS - P3C050

Ordinært møde

Kultur- og Uddannelsesudvalget


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Retsudvalget


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde

Udvalget om International Handel


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde

Transport- og Turismeudvalget


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinært møde

Underudvalget om Menneskerettigheder


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinært møde

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde

Budgetkontroludvalget


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinært møde

Fiskeriudvalget


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinært møde

Regionaludviklingsudvalget


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinært møde