Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday, 2 March 2020

20-02-2020 BUDG_OJ(2020)03-02_1 PE648.353v01-00
BUDG

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

20-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-20_1 PE647.135v02-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 INTA_OJ(2020)02-19_1 PE647.147v02-00
INTA

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 PECH_OJ(2020)02-19_1 PE647.014v03-00
PECH

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г. - Четвъртък, 20 февруари 2020 г.

19-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_1 PE647.150v03-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 19 февруари 2020 г.

18-02-2020 LIBE_OJ(2020)02-19_2 PE648.295v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г.

17-02-2020 EMPL_OJ(2020)02-17_1 PE647.134v02-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

17-02-2020 ITRE_OJ(2020)02-17_1 PE647.061v02-00
ITRE