Lena DÜPONT : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Muntenegru 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare regională 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația pentru relațiile cu Japonia 

Activităţi recente 

Contact