Tim AKER : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Deputați neafiliați
 • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Grupul Europa Libertății și Democrației Directe - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 05-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Regatul Unit)
 • 06-12-2018 / 11-02-2019 : Thurrock Independents (Regatul Unit)
 • 12-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Regatul Unit)

Membru 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru petiții
 • 12-09-2016 / 18-01-2017 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru supleant 

 • 10-06-2015 / 28-08-2016 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 30-08-2017 / 01-07-2019 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Explicații scrise ale votului 
Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară. Articolul 194

Stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – I abstained on this legislative report. Whilst I fully support – and want – visa-free access to the EU for UK nationals after we withdraw from the EU, alterations to the text by the European Council made this report impossible to support. The reason is that, without a mandate from Parliament, the Council added text to state that Gibraltar is a ʻcolonyʼ of the British Crown. This is not only factually incorrect, as Gibraltar is designated as a British Overseas Territory, but is also highly insulting to its people, who have, in two referendums, overwhelmingly voted to remain British. I also strongly objected to the procedures employed by the institutions to instigate this change, which included unjustly removing a British rapporteur from the report and refusing to allow a full debate or amendments to be tabled. For these reasons, and whilst I would have liked to support the report, I abstained.

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) EN  
 

. – I voted against this legislation. Employment policies should be left entirely to the Member States. There is no need for EU involvement and this is a gross violation of the internal policies of the Member States.

Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) EN  
 

. – I voted against this report as it is part of the mobility package. The mobility package has been rushed through committee and is in no way ready, and should not have been presented to Plenary.

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar