Andrey KOVATCHEV : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru comerț internațional 
Subcomisia pentru drepturile omului 
Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Contact