Antonello ANTINORO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
  • 24-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la politica maritimă integrată (PMI) - Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări  
- PECH_AD(2010)442865 -  
-
PECH 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar