Sonia ALFANO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italia)

Președintă 

 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani
 • 18-04-2012 / 23-10-2013 : Conferința președinților de comisie
 • 19-04-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 19-01-2012 / 18-04-2012 : Comisia pentru petiții
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la încetarea imediată a actelor de tortură și de maltratare la care sunt supuși ogarii în Europa  
- P7_DCL(2013)0006 - Caducă  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Data deschiderii : 15-04-2013
Data limită : 15-07-2013
Numărul de semnatari : 221 - 15-07-2013
Declaraţie scrisă privind utilizarea avioanelor fără pilot pentru omorurile cu ţintă precisă  
- P7_DCL(2012)0002 - Caducă  
Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES  
Data deschiderii : 16-01-2012
Data limită : 20-04-2012
Numărul de semnatari : 95 - 20-04-2012
Declaraţie scrisă referitoare la un program european de depoluare a fluviilor și a zonelor de coastă contaminate cu policlorobifenili (PCB)  
- P7_DCL(2012)0001 - Caducă  
Dominique VLASTO , Sonia ALFANO , Raül ROMEVA i RUEDA , Marc TARABELLA  
Data deschiderii : 16-01-2012
Data limită : 20-04-2012
Numărul de semnatari : 151 - 20-04-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar