Kriton ARSENIS : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 29-05-2013 : Panhellenic Socialist Movement (Grecia)
 • 30-05-2013 / 30-06-2014 : - (Grecia)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
 • 16-09-2009 / 10-09-2013 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 19-01-2012 / 10-09-2013 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru pescuit

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare
 • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002  
- A7-0395/2013 -  
-
PECH 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la recomandarea adresată Consiliului privind cea de a 69-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la PAC în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată]  
- ENVI_AD(2012)489647 -  
-
ENVI 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind introducerea sensibilității chimice multiple și a electro-hipersensibilității în Clasificarea Statistică Internațională a Bolilor și Problemelor de Sănătate Înrudite (ICD)  
- P7_DCL(2012)0014 - Caducă  
Raül ROMEVA i RUEDA , Kriton ARSENIS , Willy MEYER , Michèle RIVASI , Oreste ROSSI  
Data deschiderii : 12-03-2012
Data limită : 14-06-2012
Numărul de semnatari : 188 - 14-06-2012
Declaraţie scrisă privind peștele, un bun comun  
- P7_DCL(2011)0047 - Adoptată  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data deschiderii : 30-11-2011
Data limită : 29-03-2012
Data adoptării : 18-04-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0129
Numărul de semnatari : 390 - 29-03-2012
Declaraţie scrisă privind chiropractica  
- P7_DCL(2010)0046 - Caducă  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Satu HASSI , Kriton ARSENIS  
Data deschiderii : 14-06-2010
Data limită : 14-10-2010
Numărul de semnatari : 72 - 15-10-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar