Magdi Cristiano ALLAM : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Grupul Europa Libertății și Democrației - Vicepreședinte/Membru al Biroului
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Grupul Europa Libertății și Democrației - Vicepreședinte/Membru al Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Italia)

Vicepreședinte 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegația pentru relațiile cu Israel

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru cultură și educație
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru transport și turism
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Israel

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

all-activities 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la protecția dreptului minorilor de a menține o relație semnificativă cu ambii părinți, inclusiv în cazul în care aceștia sunt despărțiți din punct de vedere juridic sau divorțați  
- P7_DCL(2013)0019 - Caducă  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 54 - 23-01-2014
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea diabetului gestațional  
- P7_DCL(2013)0010 - Caducă  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Data deschiderii : 09-09-2013
Data limită : 09-12-2013
Numărul de semnatari : 65 - 10-12-2013
Declaraţie scrisă privind necesitatea abandonării monedei euro în favoarea revenirii la monedele naționale  
- P7_DCL(2012)0015 - Caducă  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Data deschiderii : 12-03-2012
Data limită : 14-06-2012
Numărul de semnatari : 28 - 14-06-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar