Josefa ANDRÉS BAREA : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Spania)

Membru 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Comisia pentru pescuit
 • 16-09-2009 / 21-11-2010 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 12-01-2010 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 16-09-2009 / 15-11-2010 : Delegația pentru relațiile cu țările din Comunitatea Andină
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 13-01-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru comerț internațional
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru comerț internațional

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la modul în care poate contribui Uniunea Europeană la crearea unui mediu favorabil pentru ca întreprinderile, societățile și întreprinderile nou-înființate să creeze locuri de muncă?  
- ITRE_AD(2013)519599 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile  
- INTA_AD(2013)508023 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului  
- INTA_AD(2012)478683 -  
-
INTA 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului în ceea ce privește dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari  
- ITRE_AD(2013)516970 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la drepturile de proprietate intelectuală asupra resurselor genetice din perspectiva politicii de dezvoltare: impactul reducerii sărăciei în țările în curs de dezvoltare  
- INTA_AD(2012)497979 -  
-
INTA 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare  
- INTA_AD(2012)492566 -  
-
INTA 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar