Pascale GRUNY : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
  • 24-07-2009 / 13-12-2010 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră a Biroului

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 13-12-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Franța)

Membru 

  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Comisia pentru petiții
  • 16-09-2009 / 13-12-2010 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Comisia pentru bugete
  • 16-09-2009 / 13-12-2010 : Delegația pentru relațiile cu Canada

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar