Nuno MELO : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei 
Delegația pentru relațile cu Mercosur 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Membru supleant 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
Comisia pentru pescuit 
Delegația pentru relațiile cu Statele Unite 

Contact