Luís Paulo ALVES : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista (Portugalia)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Turcia
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la combaterea șomajului în rândul tinerilor: soluții posibile  
- REGI_AD(2013)510752 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la viitorul serviciilor sociale de interes general  
- REGI_AD(2011)458568 -  
-
REGI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la reforma politicii comune în domeniul pescuitului – comunicare generală  
- REGI_AD(2012)483783 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la pescuitul la scară mică și pescuitul artizanal și reforma PCP  
- REGI_AD(2012)483782 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la PAC în perspectiva anului 2020: cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii  
- REGI_AD(2011)460746 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind Rețeaua de competitivitate și inovare în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene  
- P7_DCL(2011)0034 - Caducă  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Data deschiderii : 04-07-2011
Data limită : 04-11-2011
Numărul de semnatari : 88 - 27-10-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar