Marta ANDREASEN : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Grupul Europa Libertății și Democrației - Membră
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Grupul Europa Libertății și Democrației - Vicepreședintă/Membră a Biroului
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Regatul Unit)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Regatul Unit)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru control bugetar
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru control bugetar
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Comisia pentru bugete
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Comisia pentru petiții
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la consolidarea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la Raportul anual pentru 2011 al Băncii Europene de Investiții  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Întrebări adresate Biroului, Conferinței președinților și chestorilor 
Deputații pot să transmită Președintelui întrebări referitoare la atribuțiile Biroului, ale Conferinței președinților și ale chestorilor. Articolul 32 alineatul (2)

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la promovarea incluziunii sociale și combaterea tuturor formelor de discriminare pe piața muncii  
- P7_DCL(2014)0009 - Caducă  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 75 - 17-04-2014
Declaraţie scrisă privind încălcarea dreptului de proprietate în Costa Brava datorită Legii privind zonele de coastă  
- P7_DCL(2011)0009 - Caducă  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Data deschiderii : 07-03-2011
Data limită : 09-06-2011
Numărul de semnatari : 202 - 09-06-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar