Estelle GRELIER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Parti socialiste (Franța)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Comisia pentru bugete

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru pescuit
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Rusia
  • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegația pentru relațiile cu Canada
  • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
  • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Comisia pentru pescuit

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială  
- BUDG_AD(2012)486165 -  
-
BUDG 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar