Marielle BOULLIER GALLO : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră a Biroului

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 03-02-2013 : La Gauche moderne (Franța)
 • 04-02-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Franța)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri juridice
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 10-05-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012  
- JURI_AD(2014)524714 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)  
- JURI_AD(2013)494710 -  
-
JURI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 
AVIZ referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice  
- IMCO_AD(2011)467170 -  
-
IMCO 
AVIZ privind o abordare globală a protecției datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar