Roberto GUALTIERI : a 9-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Vicepreședinte

Partide naţionale 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Italia)

Președinte 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

Membru 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegația pentru relațile cu Republica Federativă a Braziliei
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Conferința președinților de comisie

Membru supleant 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Comisia pentru afaceri juridice
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegația pentru relațile cu Mercosur
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declarație de bună conduită