Andrea COZZOLINO : Prima pagină 

Președinte 

Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și Uniunea Maghrebului Arab, inclusiv comisiile parlamentare mixte UE-Maroc, UE-Tunisia și UE-Algeria 

Membru 

CPDE  
Conferința președinților de delegație 
Comisia pentru dezvoltare regională 
Subcomisia pentru drepturile omului 

Membru supleant 

Comisia pentru afaceri externe 
Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana 

Activităţi recente 

Contact