Sophie AUCONIE : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 26-05-2013 : Nouveau Centre (Franța)
 • 27-05-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Franța)

Membru 

 • 16-07-2009 / 05-04-2011 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
 • 06-04-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului  
- ENVI_AD(2012)487721 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la dimensiunea europeană a sportului  
- ENVI_AD(2011)467280 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la jocurile de noroc online în piața internă  
- ECON_AD(2011)467146 -  
-
ECON 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la 20 de preocupări principale ale cetățenilor și întreprinderilor europene în legătură cu funcționarea pieței unice  
- ECON_AD(2012)483705 -  
-
ECON 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar