Damien ABAD : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 16-06-2012 : Nouveau Centre (Franța)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Comisia pentru bugete
 • 12-03-2012 / 16-06-2012 : Comisia pentru comerț internațional

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegația la comisiile parlamentare de cooperare UE-Armenia, UE-Azerbaidjan și UE-Georgia
 • 16-09-2009 / 16-06-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 16-06-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de stabilitate  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
AVIZ referitoare la sistemul școlilor europene  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la viitorul serviciilor sociale de interes general  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o politică industrială pentru era globalizării  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar