Kinga GÖNCZ : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Magyar Szocialista Párt (Ungaria)

Vicepreședintă 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Albania, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru și Kosovo
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective  
- LIBE_AD(2014)529716 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea programului „Europa creativă”  
- EMPL_AD(2012)487969 -  
-
EMPL 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind accesibilitatea site-urilor web ale organismelor din sectorul public  
- EMPL_AD(2013)510606 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la aspecte de gen ale Cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor  
- EMPL_AD(2013)514570 -  
-
EMPL 
AVIZ referitor la ecoinovare - locuri de muncă și creștere economică ca urmare a politicii de mediu  
- EMPL_AD(2013)510625 -  
-
EMPL 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la înființarea în cadrul Comisiei Europene a unei direcții pentru persoanele cu handicap  
- P7_DCL(2014)0007 - Caducă  
Marian HARKIN , Alejandro CERCAS , Cecilia WIKSTRÖM , Nessa CHILDERS , Ádám KÓSA , Csaba SÓGOR , Edward MCMILLAN-SCOTT , Csaba ŐRY , Antigoni PAPADOPOULOU , Gay MITCHELL , Kinga GÖNCZ  
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 125 - 17-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la îmbunătățirea diagnosticării timpurii a bolilor cardiovasculare la femei  
- P7_DCL(2014)0003 - Caducă  
Danuta JAZŁOWIECKA , Roberta ANGELILLI , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Ria OOMEN-RUIJTEN , Jean LAMBERT , Edit BAUER , Kinga GÖNCZ , Elena BĂSESCU , Christa KLASS , Licia RONZULLI , Verónica LOPE FONTAGNÉ , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 151 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la educația persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului și de afecțiuni similare și la ocuparea unui loc de muncă de către acestea  
- P7_DCL(2013)0025 - Caducă  
Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Data deschiderii : 09-12-2013
Data limită : 09-03-2014
Numărul de semnatari : 160 - 10-03-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar