Enikő GYŐRI : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru comerț internațional 
Comisia pentru afaceri economice și monetare 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Raport anual pe 2018 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Explicații scrise ale votului 
Raport anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Explicații scrise ale votului 

Contact