Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Prima pagină 

Membră 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale 
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 

Membru supleant 

Comisia pentru dezvoltare 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Contact