Tomasz Piotr PORĘBA : Prima pagină 

Vicepreședinte 

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) 

Membru 

Comisia pentru transport și turism 

Membru supleant 

Comisia pentru cultură și educație 
Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Chile 
Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE 
Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană 

Activităţi recente 

Contact