Marek Józef GRÓBARCZYK : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naţionale 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polonia)

Membru 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză

Membru supleant 

  • 01-07-2014 / 15-11-2015 : Comisia pentru pescuit
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
  • 14-07-2014 / 15-11-2015 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană

Principalele activități parlamentare 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la o nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier  
- ITRE_AD(2015)544346 -  
-
ITRE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile  
- ITRE_AD(2016)560841 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE  
- ITRE_AD(2015)541321 -  
-
ITRE 
AVIZ referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere  
- ITRE_AD(2015)546728 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Propunerile de rezoluție se depun cu privire la subiecte de actualitate, la cererea unei comisii, a unui grup politic sau a cel puțin 5% dintre deputați și se supun votului în ședință plenară. Articolul 132, articolul 136, articolul 139, articolul 144

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar