Monika HOHLMEIER : Prima pagină 

Președintă 

Comisia pentru control bugetar 

Membră 

CPCO  
Conferința președinților de comisie 
Comisia pentru bugete 
Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză 

Membru supleant 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu Canada 

Activităţi recente 

Contact