Nick GRIFFIN : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Deputați neafiliați

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : British National Party (Regatul Unit)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Belarus
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Întrebări adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Deputații pot să-i adreseze BCE întrebări cu solicitare de răspuns scris sau întrebări privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Aceste întrebări sunt transmise inițial președintelui comisiei competente. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Răspunsuri le întrebările adresate BCE, referitoare la MUS și MUR 
Răspunsul la întrebările deputaților adresate BCE sau privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție. Articolul 140, articolul 141, anexa III

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la preocupările legate de proprietățile expropriate și demolate în temeiul legii spaniole privind zonele de coastă  
- P7_DCL(2010)0045 - Caducă  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Data deschiderii : 14-06-2010
Data limită : 14-10-2010
Numărul de semnatari : 14 - 15-10-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi