François ALFONSI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partitu di a Nazione Corsa (Franța)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru bugete
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Maghreb și cu Uniunea Maghrebului Arab
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru bugete
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru cultură și educație

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Protocolului între Uniunea Europeană și Uniunea Comorelor de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului în vigoare între cele două părți  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat și de modificare a Directivelor 2002/20/CE, 2002/21/CE și 2002/22/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1211/2009 și (UE) nr. 531/2012  
- REGI_AD(2014)524757 -  
-
REGI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective  
- REGI_AD(2014)528070 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2012, secțiunea III – Comisia și agențiile executive  
- REGI_AD(2014)524560 -  
-
REGI 
AVIZ referitor la marca de calitate regională: cele mai bune practici în economia rurală  
- REGI_AD(2013)516946 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la drepturile persoanelor cu handicap  
- P7_DCL(2014)0008 - Caducă  
Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Nikos CHRYSOGELOS  
Data deschiderii : 16-01-2014
Data limită : 16-04-2014
Numărul de semnatari : 142 - 17-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la combaterea frecvenței ridicate a bolilor netransmisibile pe insule  
- P7_DCL(2014)0002 - Caducă  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Data deschiderii : 13-01-2014
Data limită : 13-04-2014
Numărul de semnatari : 61 - 14-04-2014
Declaraţie scrisă referitoare la strategiile regionale privind energiile din surse regenerabile în insulele UE  
- P7_DCL(2013)0020 - Caducă  
Nuno TEIXEIRA , Maurice PONGA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Patrice TIROLIEN , Younous OMARJEE , François ALFONSI , Seán KELLY , Gabriel MATO , Giommaria UGGIAS  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 62 - 21-01-2014

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M01030
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adresă poştală 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: