Catherine GRÈZE : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Franța)

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru dezvoltare regională
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru dezvoltare regională

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: comportamentul în afaceri responsabil și transparent și creșterea durabilă  
- DEVE_AD(2012)498153 -  
-
DEVE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
AVIZ referitor la sănătatea sexuală și a reproducerii și drepturile aferente  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă  
- P7_DCL(2012)0007 - Adoptată  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Data deschiderii : 12-03-2012
Data limită : 05-07-2012
Data adoptării : 05-07-2012
Text adoptat (cu lista semnatarilor) : P7_TA(2012)0302
Numărul de semnatari : 398 - 05-07-2012
Declaraţie scrisă privind protejarea minorilor de etnie romă din Kosovo  
- P7_DCL(2010)0069 - Caducă  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Data deschiderii : 20-09-2010
Data limită : 20-12-2010
Numărul de semnatari : 125 - 20-12-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar