Jan Philipp ALBRECHT : a 8-a legislatură 

Grupuri politice 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membru

Partide naţionale 

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Germania)

Vicepreședinte 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Membru 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegația pentru relațiile cu Israel
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Comisia specială pentru combaterea terorismului

Membru supleant 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegația pentru relațiile cu Australia și Noua Zeelandă
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Principalele activități parlamentare 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind recomandările adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile referitoare la acordul privind comerțul cu servicii (TiSA)  
- LIBE_AD(2015)567479 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pe marginea Parteneriatului transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP )  
- LIBE_AD(2015)546558 -  
-
LIBE 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, „Agenția UE pentru securitate cibernetică”, de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor („Legea privind securitatea cibernetică”)  
- IMCO_AD(2018)616831 -  
-
IMCO 
AVIZ referitoare la o Strategie europeană privind sistemele de transport inteligente cooperative  
- LIBE_AD(2018)612195 -  
-
LIBE 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul de autor pe piața unică digitală  
- LIBE_AD(2017)604830 -  
-
LIBE 

Întrebări orale 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri, adresate Comisiei Europene, Consiliului sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de către cel puțin 5% dintre deputații în Parlament. Articolul 136

Alte activități parlamentare 

Întrebări scrise 
Deputații pot să depună un număr prestabilit de întrebări adresate Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii, la care aceștia trebuie să răspundă în scris. Articolul 138, anexa III

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi