Elena Oana ANTONESCU : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membră

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (România)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 16-09-2009 / 21-10-2012 : Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Ucraina
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 02-09-2009 / 13-01-2010 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind noile substanțe psihoactive  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport  
- ENVI_AD(2012)487783 -  
-
ENVI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE  
- ENVI_AD(2012)480682 -  
-
ENVI 
AVIZ referitor la PAC în perspectiva anului 2020 - cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii  
- ENVI_AD(2011)458861 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la recunoașterea poverii reprezentate de bolile alergice  
- P7_DCL(2013)0022 - Caducă  
Françoise GROSSETÊTE , Frédérique RIES , Nessa CHILDERS , Marina YANNAKOUDAKIS , Elisabetta GARDINI , Rebecca TAYLOR , Philippe JUVIN , Sirpa PIETIKÄINEN , Antonyia PARVANOVA , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Elena Oana ANTONESCU  
Data deschiderii : 21-10-2013
Data limită : 21-01-2014
Numărul de semnatari : 179 - 21-01-2014
Declaraţie scrisă privind forța de muncă în domeniul sănătății din UE  
- P7_DCL(2010)0040 - Caducă  
Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER  
Data deschiderii : 17-05-2010
Data limită : 17-09-2010
Numărul de semnatari : 182 - 09-09-2010
Declaraţie scrisă privind instituirea unui Program Erasmus pentru tinerii agricultori  
- P7_DCL(2010)0025 - Caducă  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Data deschiderii : 19-04-2010
Data limită : 09-09-2010
Numărul de semnatari : 135 - 09-09-2010

Declarații 

Declaraţie de interes financiar 

Declaraţii de participare a deputaţilor, în urma unei invitaţii, la evenimente organizate de terţi