János ÁDER : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungaria)

Vicepreședinte 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegația pentru relațiile cu Elveția și Norvegia, la Comisia parlamentară mixtă UE-Islanda și la Comisia parlamentară mixtă a Spațiului Economic European (SEE)
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Membru supleant 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind îmbunătățirea măsurilor de prevenire a accidentelor și a dispozițiilor privind răspunderea pentru mediul înconjurător în domeniul industriilor extractive  
- P7_DCL(2010)0100 - Caducă  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Data deschiderii : 13-12-2010
Data limită : 24-03-2011
Numărul de semnatari : 99 - 24-03-2011

Declarații 

Declaraţie de interes financiar