Alin Lucian ANTOCHI : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Grupul Socialist din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

  • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partidul Social Democrat (România)

Vicepreședinte 

  • 11-02-2009 / 13-07-2009 : Comisia pentru afaceri juridice

Membru 

  • 05-02-2009 / 10-02-2009 : Comisia pentru afaceri juridice
  • 05-02-2009 / 13-07-2009 : Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova

Membru supleant 

  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
  • 03-02-2009 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

all-activities 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.