Generoso ANDRIA : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italia)

Membru 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru control bugetar

Membru supleant 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Comisia pentru control bugetar
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Comisia pentru control bugetar

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the proposal for a Council regulation establishing a facility providing medium-term financial assistance for member states' balance of payments - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Caducă  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Data deschiderii : 16-01-2002
Data limită : 16-04-2002
Numărul de semnatari : 128 - 16-04-2002