Lisbeth GRÖNFELDT BERGMAN : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 16-04-2000 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră

Partide naţionale 

  • 16-04-2000 / 19-07-2004 : Moderata samlingspartiet (Suedia)

Membru 

  • 18-05-2000 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Lituania
  • 27-10-2000 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
  • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Lituania

Membru supleant 

  • 17-05-2000 / 14-01-2002 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on measuring instruments - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0221/2001 -  
-
ITRE 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128