Giuseppe GARGANI : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

  • 06-06-2011 / 02-02-2012 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru
  • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat) - Membru al Biroului

Partide naţionale 

  • 06-06-2011 / 20-06-2011 : Il Popolo della Libertà (Italia)
  • 21-06-2011 / 04-12-2013 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italia)
  • 05-12-2013 / 30-06-2014 : Popolari per l’Europa (Italia)

Membru 

  • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri juridice

Membru supleant 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

all-activities 

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice  
- JURI_AD(2012)489618 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale  
- JURI_AD(2012)489642 -  
-
JURI 

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene  
- JURI_AD(2014)524711 -  
-
JURI 
AVIZ referitor la implementarea Tratatului de la Lisabona în ce privește Parlamentul European  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar