Elspeth ATTWOOLL : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Regatul Unit)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Regatul Unit)

Vicepreședintă 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru pescuit

Membru 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Canada
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru pescuit
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru dezvoltare regională
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Canada

Membru supleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind o mai bună legiferare în Uniunea Europeană  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
OPINION Proposal for a Council decision on Community strategic guidelines for Rural Development (Programming period 2007-2013) EN  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind egalitatea în recunoaşterea uniunii civile  
- P6_DCL(2008)0076 - Caducă  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Data deschiderii : 22-09-2008
Data limită : 15-01-2009
Numărul de semnatari : 160 - 16-01-2009
Declaraţie scrisă on drift netting for salmon at sea EN  
- P6_DCL(2005)0063 - Caducă  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Data deschiderii : 24-10-2005
Data limită : 24-01-2006
Numărul de semnatari : 61 - 24-01-2006
Declaraţie scrisă on the rights of foreign-language assistants – 'lettori' – in Italian universities EN  
- P6_DCL(2005)0046 - Caducă  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Data deschiderii : 12-09-2005
Data limită : 12-12-2005
Numărul de semnatari : 26 - 12-12-2005

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.