Robert ATKINS : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Regatul Unit)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri externe
 • 16-09-2009 / 16-04-2013 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite ale Americii
 • 19-10-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri externe
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

Membru supleant 

 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru petiții
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru petiții

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar