Claude MORAES : Prima pagină 

Membru 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
Delegația pentru relațiile cu India 

Membru supleant 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
Delegația pentru relațiile cu Bosnia-Herțegovina și Kosovo 

Contact