Claude MORAES : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Labour Party (Regatul Unit)

Vicepreședinte 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu Peninsula Arabică
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 15-09-2009 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu India
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

all-activities 

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Rapoarte în calitate de raportor alternativ 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare raport examinat în comisia competentă, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul. Articolul 215

Avize în calitate de raportor alternativ pentru aviz 
Grupurile politice desemnează un raportor alternativ pentru fiecare aviz, pentru a urmări evoluția acestuia și a negocia texte de compromis cu raportorul pentru aviz. Articolul 215

AVIZ referitor la aplicarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă  
- LIBE_AD(2013)510768 -  
-
LIBE 

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă referitoare la protecția consumatorilor de servicii financiare împotriva practicilor de cămătărie  
- P7_DCL(2013)0017 - Caducă  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Data deschiderii : 07-10-2013
Data limită : 07-01-2014
Numărul de semnatari : 78 - 08-01-2014
Declaraţie scrisă privind Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații în 2012  
- P7_DCL(2011)0048 - Caducă  
Claude MORAES , Kinga GÖNCZ , Martin KASTLER , Jean LAMBERT , Cecilia WIKSTRÖM  
Data deschiderii : 30-11-2011
Data limită : 15-03-2012
Numărul de semnatari : 238 - 15-03-2012

Declarații 

Declaraţie de interes financiar