Claude MORAES : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Parlamentar al Paridului Socialist European - Membru

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Regatul Unit)

Vicepreședinte 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu Africa de Sud

Membru 

  • 21-07-1999 / 12-03-2000 : Comisia pentru afaceri juridice și piața internă
  • 13-03-2000 / 14-01-2002 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Membru supleant 

  • 22-07-1999 / 12-03-2000 : Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru libertăți civile, drepturile cetățenilor, justiție și afaceri interne

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council decision amending Decision No 210/97/EC adopting an action programme for customs in the Community (Customs 2000) and repealing Council Decision 91/341/EEC - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0085/1999 -  
-
JURI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă on the outsourcing (offshoring) of European jobs to Asia, Africa and South America EN  
- P5_DCL(2004)0005 - Caducă  
Claude MORAES , Stephen HUGHES , Imelda Mary READ , Marie-Hélène GILLIG , Alejandro CERCAS  
Data deschiderii : 04-02-2004
Data limită : 04-05-2004
Numărul de semnatari : 71 - 04-05-2004
Declaraţie scrisă on the transposition of the Article 13 Anti-Discrimination (the Race Equality and Employment) Directives into national legislation EN  
- P5_DCL(2003)0008 - Caducă  
Claude MORAES , Michael CASHMAN , Kathalijne Maria BUITENWEG , Carmen CERDEIRA MORTERERO , Ozan CEYHUN  
Data deschiderii : 12-05-2003
Data limită : 12-08-2003
Numărul de semnatari : 102 - 12-08-2003