Ioannis AVEROFF : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Nea Dimokratia (Grecia)

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru bugete
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria
 • 30-05-2001 / 14-01-2002 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru bugete
 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Deputații din Parlamentul European la Adunarea Parlamentară Paritară a acordului încheiat între statele din Africa, Caraibe și Pacific și Uniunea Europeană (ACP-UE)
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Bulgaria

Membru supleant 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-România
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru control bugetar
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-România

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on a proposal for a Council Decision on the granting of funds to Greece in order to relieve the interest burden on EIB loans for the reconstruction of the region which was devastated by the earthquake of September 1999 - Committee on Budgets EN  
- A5-0322/2000 -  
-
BUDG 
Report on the results of conciliation on the joint guideline of the Council with a view to the adoption of a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0223/2000 -  
-
BUDG 
Report on the proposal for a Council Regulation on budgetary discipline - Committee on Budgets EN  
- A5-0055/1999 -  
-
BUDG 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes FR  
- B5-0089/1999  

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128