Teresa ALMEIDA GARRETT : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membră

Partide naţionale 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Membru 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru afaceri constituționale
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din America de Sud și cu MERCOSUR

Membru supleant 

  • 04-11-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru dezvoltare și cooperare
  • 17-01-2002 / 05-06-2002 : Comisia pentru politică regională, transporturi și turism
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru libertăți civile, drepturile cetățenilor, justiție și afaceri interne

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the Communication from the Commission entitled "The operating framework for the European Regulatory Agencies" - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0471/2003 -  
-
AFCO 
Report on the amendment of Article 3 of the Statute of the European Ombudsman - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0240/2001 -  
-
AFCO 
Report on the modification of Parliament's decision of 9 March 1994 on the regulations governing performance of the Ombudsman's duties - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0293/2000 -  
-
AFCO 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Proposition de résolution (article 50) Sur la situation en ANGOLA FR  
- B5-0405/2002  

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128