Vasco GRAÇA MOURA : a şasea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupul Partidului Popular European (Creștin-Democrat) și al Democraților Europeni - Membru

Partide naţionale 

 • 20-07-2004 / 22-11-2007 : Coligaçao Força Portugal (PPD/PSD.CDS-PP) (Portugalia)
 • 23-11-2007 / 13-07-2009 : Partido Social Democrata (Portugalia)

Membru 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru cultură și educație
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru cultură și educație
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Statele Unite

Membru supleant 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 • 06-03-2007 / 13-07-2009 : Comisia pentru comerț internațional
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Mercosur
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegația pentru relațiile cu Adunarea Parlamentară a NATO

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ privind implicaţiile instituţionale şi juridice ale utilizării instrumentelor legislative fără forţă juridică puternică („soft law”)  
- CULT_AD(2007)388722 -  
-
CULT 
OPINION Opinion on the draft Treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- ENVI_AD(2004)347227 -  
-
ENVI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații scrise (până la 16 ianuarie 2017) 
**Acest instrument nu mai există de la 16 ianuarie 2017**. O declarație scrisă reprezenta o inițiativă cu privire la o chestiune care ține de competența UE. Aceasta putea fi semnată de către deputați într-un termen de 3 luni.

Declaraţie scrisă privind declararea unui An european al limbilor vecine  
- P6_DCL(2009)0026 - Caducă  
Grażyna STANISZEWSKA , Hannu TAKKULA , Vasco GRAÇA MOURA  
Data deschiderii : 09-03-2009
Data limită : 07-05-2009
Numărul de semnatari : 27 - 08-05-2009
Declaraţie scrisă privind necesitatea unei acțiuni concertate la nivelul UE în vederea combaterii traficului de bunuri culturale și a restituirii acestora către statele membre din care au fost scoase în mod ilegal  
- P6_DCL(2008)0107 - Caducă  
Katerina BATZELI , Gérard ONESTA , Vasco GRAÇA MOURA , Giovanni BERLINGUER , Claire GIBAULT  
Data deschiderii : 15-12-2008
Data limită : 02-04-2009
Numărul de semnatari : 134 - 02-04-2009
Declaraţie scrisă on FIFA's decisions regarding EU Member States EN  
- P6_DCL(2006)0068 - Caducă  
Manolis MAVROMMATIS , Vasco GRAÇA MOURA , José Albino SILVA PENEDA  
Data deschiderii : 25-09-2006
Data limită : 18-01-2007
Numărul de semnatari : 97 - 19-01-2007

Lista de prezenţă 
Această listă de prezență este un extras din procesele-verbale ale ședințelor plenare din cea de a 6-a legislatură. Informațiile cuprinse în ea sunt puse la dispoziție doar în scop informativ și acoperă mandatul deputatului în Parlamentul European. Acestea sunt date brute și nu includ corecțiile pentru absențele motivate de boală, concediu de maternitate/paternitate, activități autorizate ale unei delegații parlamentare etc.