Robert GOEBBELS : a şaptea legislatură 

Grupuri politice 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European - Membru

Partide naţionale 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Luxemburg)

Vicepreședinte 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)

Membru 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud-Est și cu Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN)
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Comisia specială privind criza financiară, economică și socială
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Membru supleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Comisia specială privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Comisia pentru afaceri economice și monetare
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Comisia specială pentru crimă organizată, corupție și spălare de bani

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Avize în calitate de raportor pentru aviz 
Comisiile pot să redacteze avize la un raport examinat în comisia competentă, care vizează elementele ce au legătură cu domeniul de competență al fiecărei comisii. Raportorii pentru avize sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi pentru avize. Articolul 56, articolul 57, anexa VI

AVIZ referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
AVIZ referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței energiei  
- ECON_AD(2011)460918 -  
-
ECON 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128

Declarații 

Declaraţie de interes financiar