Danielle AUROI : a cincea legislatură 

Grupuri politice 

 • 20-07-1999 / 07-01-2002 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Vicepreședintă
 • 08-01-2002 / 19-07-2004 : Grupul Verzilor/Alianța Liberă Europeană - Membră

Partide naţionale 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Franța)

Vicepreședintă 

 • 07-02-2002 / 23-10-2002 : Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian

Membru 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Republica Cehă
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
 • 24-10-2002 / 19-07-2004 : Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek și cu statele din Golf

Membru supleant 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru afaceri externe, drepturile omului, securitate comună și politica de apărare
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea șanselor
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru industrie, comerț exterior, cercetare și energie
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea șanselor

all-activities 

Contribuțiile la dezbaterile în plen 
Discursurile susținute în cadrul ședințelor plenare și declarațiile scrise referitoare la dezbaterile în plen. Articolul 204 și articolul 171 alineatul (11)

Rapoarte în calitate de raportor 
Se numește un raportor din cadrul comisiei parlamentare competente pentru a redacta un raport cu privire la propunerile cu caracter legislativ ori bugetar sau cu privire la alte chestiuni. Atunci când elaborează raportul, raportorii pot să consulte experți și părți interesate relevante. Ei sunt responsabili și pentru elaborarea amendamentelor de compromis și negocierile cu raportorii alternativi. Rapoartele adoptate în comisie sunt apoi examinate și supuse votului în ședință plenară. Articolul 55

Report on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0392/2003 -  
-
AGRI 

Propuneri de rezoluţie 
Deputații pot să depună o propunere de rezoluție individuală cu privire la chestiuni ce intră în sfera de activitate a UE. Propunerea de rezoluție se transmite spre examinare comisiei competente. Articolul 143

Întrebări parlamentare 
Întrebările cu solicitare de răspuns oral pot fi depuse de o comisie, de un grup politic sau de cel puțin 5 % dintre deputații care alcătuiesc Parlamentul. Destinatarii sunt celelalte instituții ale UE. Conferința președinților decide dacă, și în ce ordine, întrebările sunt incluse în proiectul final de ordine de zi a unei ședințe. Articolul 128